KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Adapting tot survive - facilitating recovery after human trafficking


Gepubliceerd door: London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM)
Londen, mei 2016
Auteurs: Rik Viergever

Viergever, Rf; (2016) Adapting to survive: facilitating recovery after human trafficking. PhD thesis, London School of Hygiene & Tropical Medicine. DOI: https://doi.org/10.17037/PUBS.02572320

Lees hier de online versie van dit proefschrift.

Samenvatting
Dit proefschrift van dr. Roderik Viergever onderzoekt de Nederlandse opvang en zorg voor mensen die in een mensenhandel-situatie hebben gezeten. Door de ervaringen van zowel zorggebruikers (cliënten) als van zorgverleners met de opvang en zorg te analyseren en door te bouwen op theorieën over zorgbehoeften en systeemontwikkeling verschaft het proefschrift nieuwe inzichten over de opvang en zorg voor deze groep, vanuit zowel empirische als theoretische perspectieven. De bevindingen zijn gebaseerd op data verzameld tijdens interviews, observaties, literatuur review en analyses van documenten.
--
This PhD thesis by Dr. Roderik Viergever explores the Dutch post-trafficking social and health services from the viewpoints of service users and service providers. By analysing their experiences with post-trafficking service provision and by building on theories of both service needs and system development, the thesis provides insight into these services from different empirical and theoretical perspectives. Its findings are based on data collected from interviews, observations, literature reviews and documentary analyses, mainly making use of qualitative methods of analysis.