JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Wat doen wij?

  • Inzicht in aard en omvang van mensenhandel in Nederland;
  • Zorgcoördinatie, eerste opvang en hulpverlening;
  • Advisering, signalering en agendering van knelpunten;
  • Ketensamenwerking: deelname in belangrijke overleggen zoals voorzitterschap in het Strategisch Overleg Mensenhandel (SOM) en deelname in de Taskforce Mensenhandel, ook internationaal.
  • Bewustwording en voorlichting.