JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Aard en omvang

Een belangrijke taak van CoMensha is het registreren van aanmeldingen van (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel. CoMensha registreert feiten over de aard en omvang van de populatie (mogelijke) slachtoffers in Nederland. Ze gebruikt deze voor het signaleren van knelpunten, tendensen en succesfactoren in de uitvoering van het mensenhandelbeleid, agendering en beleidsadvisering.


Door de registratie geeft CoMensha (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel een gezicht.
Wij laten weten hoe oud ze zijn, waar ze vandaan komen, in welke sector de uitbuiting plaatsvond en welke personen of instanties hen uiteindelijk aangetroffen en aangemeld hebben. Hadden ze opvang nodig en zo ja waar hebben ze die opvang dan gekregen?