KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Voorlichting & bewustwording

Voorlichting over en bewustwording van mensenhandel is onontbeerlijk om mensenhandel aan te kunnen pakken. CoMensha zet het onderwerp daarom voortdurend op de kaart bij allerlei doelgroepen en mensenhandel krijgt daardoor meer en meer aandacht.

Dat doet CoMensha onder andere via (social) media, presentaties op internationale, landelijke en regionale bijeenkomsten, congressen en seminars en niet te vergeten via de indrukwekkende bewustwordingscampagne 'Open je Ogen voor mensenhandel' die in Nederland en over de grenzen te zien is.

Maar CoMensha geeft ook veel voorlichting, workshops, trainingen en opleidingen aan medewerkers van allerlei ketenpartners, nieuwe organisaties of studenten. Een actueel overzicht hiervan is te vinden op de Mensenhandel Academy.