KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Signaleren, adviseren & agenderen

CoMensha informeert, geeft voorlichting en trainingen, geeft gevraagd en ongevraagd advies en beïnvloedt het beleid met betrekking tot mensenhandel.

CoMensha heeft een unieke positie in Nederland en is daardoor in staat om knelpunten, tendensen en succesfactoren te signaleren in de uitvoering van het mensenhandelbeleid en te zorgen voor agendering hiervan, regionaal, nationaal en internationaal.