LEO
Maandenlang leefde ik in mijn vrachtwagen
LEO

Internationaal samenwerken

Slachtoffers van mensenhandel komen niet alleen uit Nederland maar ook uit allerlei andere landen. Om de slachtoffers de juiste hulpverlening en zorg te geven is het van belang om meer inzicht te hebben over de situatie in het land van herkomst. CoMensha werkt hiervoor nauw samen met verschillende organisaties ter plaatse en neemt actief deel aan internationale netwerken, zoals:

Samen met deze partners binnen en buiten Nederland zetten wij ons onder andere in voor een veilige terugkeer van slachtoffers naar het land van herkomst. Door onze kennis en expertise kunnen wij bovendien een belangrijke bijdrage leveren aan het vergroten van de bewustwording over mensenhandel in het buitenland.

La Strada Nederland en La Strada International
la strada logoLa Strada International is een samenwerkingsverband van acht niet-gouvernementele organisaties, die slachtoffers van mensenhandel bijstaan in Polen, Tsjechië, Oekraïne, Wit-Rusland, Moldavië, Macedonië, Bulgarije en Nederland. CoMensha is lid van dit netwerk. Wij zijn ook bekend onder de naam La Strada Nederland.

CoMensha heeft in 2001 het initiatief genomen voor de oprichting van La Strada International Association. Het doel van deze organisatie is om mensenhandel grensoverschrijdend te kunnen bestrijden. De La Strada projecten zijn gebaseerd op drie onderdelen:

  • Voorlichting en preventie,
  • opvang en begeleiding
  • en informatie en beleidsbeïnvloeding.
     

Caribisch deel van het Koninkrijk
CoMensha treedt op als buddy voor het Caribisch deel van het Koninkrijk. Hiervoor onderhouden wij contact met verschillende partners op de eilanden. Wij beantwoorden vragen van hulp- en zorgverleners en verschillende partners, adviseren en schrijven mee aan protocollen en beleid.