KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Overzicht ketenpartners

CoMensha heeft een belangrijke verbindende rol in de ketenaanpak van mensenhandel, want samenwerken is een absolute voorwaarde in de bestrijding van mensenhandel. Onderstaand een opsommig van de organisaties waarmee CoMensha de contacten onderhoudt om slachtoffers te beschermen en mensenhandel en halt toe te roepen.

 • Talrijke gemeenten in het land, denk aan Alkmaar,  Amsterdam, Assen/Drenthe, Breda, Den Haag, Den Helder, Dordrecht, Eindhoven, Enschede, Haarlem/Kennemerland, Groningen, Goes, Gouda, Leiden, Oldambt, Tilburg, Soest, Vlaardingen, Vlissingen, Vught en Zwolle. 
   
 • Opsporingsdiensten Nationale Politie, Inspectie SZW en Koninklijke Marechaussee
   
 • Ministeries van Justitie en Veiligheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Buitenlandse Zaken 
   
 • Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
   
 • de Zorgcoördinatoren
   
 • organisaties in de Asielketen, zoals COA, VluchtelingenWerk en het Rode Kruis
   
 • het Openbaar Ministerie
   
 • Jeugdzorg, waaronder Jeugdzorg Nederland, het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie, maar ook instellingen als Spirit en Koraal
   
 • Onderwijs, denk aan de Universiteit van Amsterdam en Tilburg University/INTERVICT waar CoMensha de leerstoel Human Trafficking and Globalization van professor Conny Rijken sponsort.
   
 • Opvanginstellingen
   
 • Zorgverleners, denk aan KNMG, Veilig Thuis en Movisie
   
 • NGO's, als FairWork en CKM
   
 • de Luchtvaartsector
   
 • de Advocatuur
   
 • Horecaland, waaronder de Koninklijke Horeca Nederland
   
 • de VNG