KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Overzicht Regionale meldpunten loverboys/jeugdprostitutie

Hieronder vind je een overzicht van de contactgegevens van de Regionale meldpunten loverboys/jeugdprostitutie.

Bij de Regionale meldpunten kun je terecht als je je zorgen maakt over iemand in je omgeving, of als je zelf in een (mogelijke) mensenhandelsituatie zit. Ook kun je er terecht voor informatie en advies over loverboys en jeugdprostitutie.
Ook de landelijke organisatie Watch Nederland neemt deel. Watch Nederland strijdt tegen loverboys en jongensprostitutie.

Daar waar geen Regionaal meldpunt is, kan er natuurlijk altijd contact worden opgenomen met CoMensha, hét landelijk Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel, via (033) 448 11 86 of info@comensha.nl.

1. Friesland: Advies- en Meldpunt Loverboys Jeugdprostitutie
Telefoonnummer: (088) 208 00 00
Website: www.fier.nl
E-mail: info@fier.nl
Bereikbaarheid: 24/7
Chat: www.fier.nl/chat (maandag t/m vrijdag van 19.00-06.00 uur, weekend en feestdagen van 20.00-06.00 uur)

2. Flevoland: Steunpunt en Uitstapprogramma Prostitutie
Telefoonnummer: (020) 622 68 97 / (06) 16 69 27 13
Website: www.scharlakenkoord.nl, www.terwille.nl
E-mail: info@scharlakenkoord.nl
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur

3. IJsselland: Veilig Thuis
Telefoonnummer: (0800) 20 00
Website: www.vtij.nl
E-mail: info@vtij.nl
Bereikbaarheid: 24/7

4. Twente: Meldpunt Loverboyproblematiek
Telefoonnummer: (06) 10 22 39 29
Website: www.meldpuntloverboyproblematiektwente.nl
E-mail: -
Bereikbaarheid: Maandag en vrijdag van 9.00-13.00 uur, dinsdag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur

5. Noord Oost Gelderland: Ketenaanpak Jeugdprostitutie/loverboys
Telefoonnummer: (0800) 20 00
Website: www.veiligthuisnoordoostgelderland.nl/meldpunt-jeugdprostutie/
E-mail: info@veiligthuisnog.nl
Bereikbaarheid: 24/7

6. Gelderland Midden: Veilig Thuis
Website: www.veiligthuisgm.nl
Telefoonnummer: (0800) 20 00
E-mail: contactformulier via de website
Bereikbaarheid: 24/7

7. Utrecht: Meldpunt Binnenlandse Mensenhandel
Telefoonnummer: (0800) 20 00
Website: www.veiligthuisutrecht.nl/binnenlandse-mensenhandel/
E-mail: veiligthuis@samen-veilig.nl
Bereikbaarheid: 24/7

8. Amsterdam: ACM meldlijn voor professionals
Telefoonnummer: (06) 10 59 94 58 & (020) 626 38 00
Website: www.hvoquerido.nl/acm/
E-mail: acm@hvoquerido.nl
Bereikbaarheid: 24/7 (na 23:00 alleen voor noodgevallen)

9. Den Haag: Meldpunt Jeugdprostitutie
Telefoonnummer: (06) 10 04 49 44
Website: www.shop-jeugd-denhaag.nl
E-mail: jeugd@shop-denhaag.nl
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur. Inloopspreekuur: woensdag- en vrijdagmiddag van 15.00-17.00 uur

10. Rotterdam: Meldpunt Jeugdprostitutie PMW
Telefoonnummer: (010) 236 52 12 (vragen naar front office)
Website: www.expertisecentrum.humanitas-rotterdam.nl/index.php/mensenhandel/
E-mail: pmw@stichtinghumanitas.nl
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur

11. Midden-Brabant: Veilig Thuis
Telefoonnummer: (0800) 20 00, (013) 751 67 89 (voor professionals)
Website: www.veiligthuismiddenbrabant.nl
E-mail: info@veiligthuismiddenbrabant.nl
Bereikbaarheid: 24/7

12. Eindhoven: Meldpunt Jeugdprostitutie
Telefoonnummer: (0800) 20 00 (Veilig Thuis), (040) 219 33 00 (Expertisecentrum), (040) 253 03 50 (crisisdienst buiten kantoortijden)
Website: www.expertisecentrum-mensenhandel-jeugdprostitutie.nl
E-mail: zorgcoordinatie-mp@lumenswerkt.nl
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur.

13. Limburg:

Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg
Telefoonnummer: (0800) 20 00 (professionals kunnen bellen naar (088) 007 29 75
Website: https://www.veiligthuisnml.nl/
E-mail: info@veiligthuisnml.nl
Bereikbaarheid: 24/7

Veilig Thuis Zuid-Limburg
Telefoonnummer: (0800) 20 00
Website: https://veiligthuiszl.nl
E-mail: contact@veiligthuiszl.nl
Bereikbaarheid: 24/7

Expertisebureau Helse Liefde
Telefoonnummer: (046) 474 16 22, Spoedbereik: (06) 54 34 14 16
Website: www.helseliefde.nl
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur.

14. Zeeland: Veilig Thuis
Telefoonnummer: (0800) 20 00
Website: www.ggdzeeland.nl/voor-u-en-jou/in-de-knel/veilig-thuis.htm
E-mail: info@veiligthuiszeeland.nl
Bereikbaarheid: 24-7

15. WATCH Nederland
Telefoonnummer: (088) 208 00 44
Website: www.watchnederland.nl/
E-mail: melden@watchnederland.nl
Bereikbaarheid: 24/7
Chat: https://chat.watchnederland.nl (maandag t/m vrijdag van 19.00-06.00 uur, weekend van 21.00-06.00 uur)

De bovengenoemde organisaties nemen deel aan het Platform-overleg, dat twee keer per jaar door CoMensha wordt georganiseerd. Nog niet alle genoemde organisaties hebben in hun beleid en werkwijze specifiek aandacht voor loverboys/jeugdprostitutie/mensenhandel. Staat je meldpunt nog niet op de lijst maar zou je wel graag willen aansluiten bij het overleg? Stuur ons dan een mailtje via info@comensha.nl.