RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

Task Force Mensenhandel

Op strategisch niveau heeft directeur-bestuurder Ina Hut van CoMensha zitting in de Landelijke Task Force Mensenhandel die tot 1 maart 2020 is ingesteld. 

In de Task Force zitten, naast CoMensha, tal van organisaties die actief zijn met de bestrijding van mensenhandel, te weten:

 • het Openbaar Ministerie;
 • de ministeries van Justitie en Veiligheid, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Buitenlandse Zaken;
 • de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen;
 • de Nationale Politie;
 • het Landelijk Informatie en Expertisecentrum (LIEC);
 • de Inspectie SZW;
 • de IND;
 • de Koninklijke Marechaussee; 
 • Rechtspraak;
 • Jeugdzorg Nederland;
 • het Strategisch Overleg Mensenhandel;
 • de Kamer van Koophandel
 • en de gemeenten Amsterdam, Utrecht, Alkmaar, Den Haag en Rotterdam.

CoMensha brengt de successen, trends en knelpunten die zichtbaar zijn in het werkveld en overgedragen worden vanuit belangrijke ketenpartners ter sprake.

Klik hier voor meer informatie over de landelijke Task Force Mensenhandel.