KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Zorgcoördinatorenoverleg

CoMensha is voorzitter van het Landelijk Zorgcoördinatorenoverleg. Op casus niveau en op regionaal niveau wordt in dit overleg het landelijke beleid in de praktijk gerealiseerd en getoetst. Het Zorgcoördinatorenoverleg is een belangrijke voedingsbron voor het Strategisch Overleg Mensenhandel en voor de Task Force Mensenhandel.

Een overzicht van alle zorgcoördinatoren is te vinden op www.wegwijzermensenhandel.nl.

CoMensha zet zich in om een landelijk dekkend systeem van zorgcoördinatie van de grond te krijgen, zodat elk slachtoffer van mensenhandel ïn Nederland adequate hulpverlening krijgt. Kijk hier voor een laatste overzicht waar zorgcoördinatie in de regio is. Daar waar geen regionale zorgcoördinatie beschikbaar is, regelt CoMensha de eerste opvang en zorg.