menu Steun ons
Kim
Kim  Mijn verhaal Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot  
Steun de slachtoffers

Coördinatie opvang

CoMensha zet zich in voor opvang van slachtoffers van mensenhandel. Mensenhandel ontwricht je leven en is een zeer ingrijpende ervaring. Als je je bedreigt voelt, kom je niet tot rust. Een veilige omgeving is een absolute voorwaarde om slachtoffers van mensenhandel te kunnen helpen. Het is belangrijk dat zij geholpen worden om opnieuw hun draai te vinden in de maatschappij, hun zelfvertrouwen weer op te bouwen en te werken aan een nieuwe toekomst.

CoMensha coördineert de eerste opvang, zorg en hulpverlening van slachtoffers van mensenhandel. Slachtoffers hebben recht op opvang. In Nederland worden slachtoffers van mensenhandel opgevangen in de categorale opvang en in de vrouwen- en maatschappelijke opvang.

Wij voeren de regie op de eerste plaatsing van slachtoffers in de opvang. Daarna dragen wij de zorg voor het slachtoffer over aan de zorgcoördinator. De zorgcoördinator zorgt ervoor dat het slachtoffer de benodigde vervolg hulpverlening krijgt. CoMensha is plaatsingsbevoegd in de categorale opvang. Bij de vrouwen- en maatschappelijke opvang bemiddelen wij voor een plaats.


Gerelateerde berichten