menu Steun ons
Jill
Jill  Mijn verhaal Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg  
Steun de slachtoffers

Disclaimer

Er wordt veel zorg besteed aan de inhoud, de vormgeving en het onderhoud van deze website, maar CoMensha garandeert niet de correctheid van de aangeboden informatie. Daarom aanvaardt CoMensha geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de website of voor het gebruik ervan. Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wanneer CoMensha op de hoogte wordt gebracht van fouten of onvolledige informatie, dan zal CoMensha zo snel mogelijk overgaan tot verbetering of aanvulling. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met CoMensha.

CoMensha spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen, maar kan echter niet garanderen dat de website www.comensha.nl volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen kan worden getroffen.
CoMensha aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirechte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop aangeboden informatie, met inbegrip (en zonder enige beperking) van beschadiging van uw gegevens, uw apparatuur of programma's.

Niets uit deze website mag worden gekopieerd, of anderszins gereproduceerd en gedistribueerd. Deze beperking geldt voor drukwerk, fotokopie, printwerk, videoband, audioband, film, opslaan als computerbestand, anders dan bedoeld voor huiselijk gebruik. Voor elke uitzondering dient uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van CoMensha te worden gevraagd en verkregen.