menu Steun ons
Kim
Kim  Mijn verhaal Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot  
Steun de slachtoffers

Hoe komt het dat vrouwen en mannen slachtoffer worden van mensenhandel?

Armoede, onderdrukking, werkloosheid en geen toegang tot hulpmiddelen vormen de voedingsbodem voor mensenhandel. Grote groepen mensen verkeren wereldwijd in slechte sociaal economische omstandigheden en trekken naar welvarende streken in de hoop op een beter leven. Mensen die vanuit die positie migreren zijn kwetsbaar voor mensenhandel. Ze hebben vaak niet genoeg kennis en onvoldoende mogelijkheden om succesvol een bestaan in een ander land op te bouwen.
Handelaren maken daar gebruik van door hen langs legale of illegale wegen binnen te smokkelen en aan werk te helpen. Voor deze bemiddeling worden dan vaak exorbitant hoge kosten in rekening gebracht die moeten worden afgelost. Daarvoor moeten ze onevenredig hard werken, onder erbarmelijke omstandigheden, vergelijkbaar met slavernij. Handelaren misleiden hun slachtoffers over de aard van het werk en de werkomstandigheden en buiten hen uit. Om hen in die situatie te houden wordt vaak dwang en geweld gebruikt.

Door de ongelijke positie tussen vrouwen en mannen in de meeste landen, zijn vrouwen extra kwetsbaar voor uitbuiting. Zij komen vaak terecht in de seksindustrie. Sommige vrouwen weten wel dat ze in de prostitutie komen te werken, anderen niet. Geen enkele vrouw beseft precies in welke omstandigheden ze terecht zal komen. Voor de wet doet dat er ook niet toe. Prostitutie op zichzelf is niet strafbaar, de exploitatie van mensen in de prostitutie onder uitbuitingsomstandigheden is dat wel.
1. Wat is mensenhandel?
2. Wat is het verschil met vrouwenhandel?
3. Wat is dwang?
4. Wat is uitbuiting?
5. Wat zijn de kenmerken van mensenhandel?
6. Wat is het verschil tussen mensenhandel en mensensmokkel?
7. Hoeveel slachtoffers van mensenhandel zijn er?
8. Hoeveel slachtoffers van mensenhandel doen aangifte?
9. Uit welke landen komen de slachtoffers?
10. Wat doet de Nederlandse overheid tegen mensenhandel?
11. Wat is de B8/3?
12. Hoe lang mogen mensen in Nederland blijven nadat zij aangifte van mensenhandel hebben gedaan?
13. Hoe komt het dat vrouwen en mannen slachtoffer worden van mensenhandel?
14. Welke strategieën gebruiken handelaren om slachtoffers aan zich te binden?
15. Welke perspectieven hebben cliënten als zij terugkeren naar huis?
16. Wat staat cliënten te wachten als ze terugkeren naar huis?
17. Is er gespecialiseerde opvang beschikbaar in Nederland?
18. Wat is een loverboy?
19. Waar kan een slachtoffer van mensenhandel hulp krijgen bij problemen?
20. Wat is een zorg/regiocoördinator?