menu Steun ons
Kim
Kim  Mijn verhaal Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen  
Steun de slachtoffers

Hoeveel slachtoffers van mensenhandel doen aangifte?

Uit onderzoek in 2011 van CoMensha, FairWork, het kenniscentrum voor emancipatie E-Quality blijkt dat slachtoffers van mensenhandel slechts in de helft van de gevallen aangifte doen. Dit komt omdat veel slachtoffers hiervoor te bang zijn. Door eerdere negatieve ervaringen, in hun land van herkomst, hebben zij niet altijd voldoende vertrouwen in de Nederlandse politie. Ook zijn zij vaak niet in het bezit van een verblijfsvergunning, waardoor ze risico lopen te worden uitgezet. Daarnaast zijn angst voor wraak, gevoelens van schuld en schaamte een belangrijke redenen om geen aangifte te doen.

Uit de registratiegegevens van 2012 blijkt dat het percentage cliënten (26%) dat aangifte heeft gedaan, lager is dan in 2011. Hierbij moet in ogenschouw genomen worden dat er in 2012 veel meldingen (445) door de KMar zijn gedaan waarbij het ging om signalen mensenhandel die gedetecteerd zijn op de luchthavens Schiphol en Eindhoven en aan de landsgrenzen. De meeste slachtoffers die opgevangen worden in de COSM doen wel aangifte.

1. Wat is mensenhandel?
2. Wat is het verschil met vrouwenhandel?
3. Wat is dwang?
4. Wat is uitbuiting?
5. Wat zijn de kenmerken van mensenhandel?
6. Wat is het verschil tussen mensenhandel en mensensmokkel?
7. Hoeveel slachtoffers van mensenhandel zijn er?
8. Hoeveel slachtoffers van mensenhandel doen aangifte?
9. Uit welke landen komen de slachtoffers?
10. Wat doet de Nederlandse overheid tegen mensenhandel?
11. Wat is de B8/3?
12. Hoe lang mogen mensen in Nederland blijven nadat zij aangifte van mensenhandel hebben gedaan?
13. Hoe komt het dat vrouwen en mannen slachtoffer worden van mensenhandel?
14. Welke strategieën gebruiken handelaren om slachtoffers aan zich te binden?
15. Welke perspectieven hebben cliënten als zij terugkeren naar huis?
16. Wat staat cliënten te wachten als ze terugkeren naar huis?
17. Is er gespecialiseerde opvang beschikbaar in Nederland?
18. Wat is een loverboy?
19. Waar kan een slachtoffer van mensenhandel hulp krijgen bij problemen?
20. Wat is een zorg/regiocoördinator?