menu Steun ons
Jill
Jill  Mijn verhaal Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg  
Steun de slachtoffers

Publicatie 2018: Slachtoffers van mensenhandel met Multiproblematiek, discrepantie tussen hulpvraag

Slachtoffers van mensenhandel met Multiproblematiek, discrepantie tussen hulpvraag en zorgaanbodGepubliceerd door: Tilburg University en CoMensha | Mensenhandel in beeld
Amersfoort, september 2018
Auteurs: Carly Bollen, Catina de Groot, Gerry de Groot, Brian Oedayrajsingh Varma, Conny Rijken

Over het onderzoek
Begin 2016 heeft Nick de Jong, oud-collega bij CoMensha, dit onderzoek geïnitieerd en hiervoor samenwerking gezocht met professor Conny Rijken, hoogleraar Human Trafficking and Globalization aan Tilburg University. Nick is tot februari 2018 vanuit CoMensha betrokken geweest bij het vooronderzoek, het creëren van draagvlak voor het onderzoek, de formulering van de vraagstelling en de begeleiding van de studenten.

Het onderzoek werd uitgevoerd door drie studenten (twee van Tilburg University en een van de Vrije Universiteit van Amsterdam) met een verschillende disciplinaire achtergrond: criminologie, rechtsgeleerdheid, internationaal recht en victimologie.

Er is gekeken welke wetgeving en beleidsregels van belang zijn wanneer zij in aanraking komen met de hulpverlening en opvang. Hierbij komt een verscheidenheid aan zorgwetten naar voren die de toegang tot de Nederlandse zorg niet per se makkelijker maakt. Diepte-interviews met professionals brengen diverse kansen en knelpunten in het huidige zorgaanbod aan het licht. Zo lijkt de verantwoordelijkheid voor zorg- verlening in eerste instantie goed te zijn geregeld in wetgeving, maar blijkt dat deze in de Praktijk niet altijd wordt genomen.

Onwetendheid over wie verantwoordelijk is voor te ondernemen acties leidt tot vertraging en duplicatie van werk. Bij verschillende stakeholders is er een gebrek aan specialistische kennis waardoor preventie en signalering in de knel komen en slachtoffers niet de hulp krijgen die zij nodig hebben. Binnen het huidige zorgaanbod is een geïntegreerde aanpak van de problemen van meerderjarige Nederlandse vrouwelijke slachtoffers met multiproblematiek slechts beperkt beschikbaar.
Met de aanbevelingen in dit rapport hopen we een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de afstemming van het zorgaanbod op de hulpvraag van meerderjarige Nederlandse vrouwelijke slachtoffers van mensenhandel met multiproblematiek.Terug naar publicaties