menu Steun ons
Kim
Kim  Mijn verhaal Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen  
Steun de slachtoffers

Zorgverleners

Zorgverleners
Meldcode
Het is belangrijk dat ook zorgverleners signalen van mensenhandel kunnen herkennen. De gangbare methode voor professionals in Nederland om geweld te signaleren, slachtoffers te ondersteunen, en het geweld eventueel te melden, is de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Deze Meldcode bestaat uit 5 stappen die je als professional kan volgen wanneer je vermoedt dat iemand een slachtoffer van geweld is.

Impliciet is mensenhandel al onderdeel van de Meldcode: volgens de definities van kindermishandeling en huiselijk geweld, vallen alle vormen van mensenhandel van kinderen onder de 18 jaar en 68% van alle mensenhandel onder volwassenen al onder de Meldcode (bij 68% van alle gevallen van mensenhandel zijn mensenhandelaren familieleden/vrienden/partners/bekenden, waarmee het geweld valt onder de definitie van huiselijk geweld, wat zegt dat een dader uit ‘huiselijke kring’ moet komen).

In overleg met beroepsverenigingen in de gezondheidszorg, zoals de KNMG, is nu afgesproken om mensenhandel ook expliciet op te nemen in de Meldcode, waarmee het advies van het BNRM wordt opgevolgd (zie de 10e rapportage van het BNRM, hoofdstuk 4).

Factsheets
In 2018 heeft CoMensha samengewerkt met meer dan vijftig andere organisaties om een reeks factsheets te publiceren over verschillende vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling die onder de Meldcode vallen.

In het kader van dit project zijn er ook drie factsheets gepubliceerd die zorgverleners kunnen gebruiken om te leren hoe je mensenhandel kan signaleren en hoe je kan omgaan met signalen: