menu Steun ons
Leo
Leo  Mijn verhaal Maandenlang leefde ik in mijn vrachtwagen  
Steun de slachtoffers

Internationale samenwerking

Slachtoffers van mensenhandel komen niet alleen uit Nederland maar ook uit allerlei andere landen. Om de slachtoffers de juiste hulpverlening en zorg te geven is het van belang om meer inzicht te hebben over de situatie in het land van herkomst. CoMensha werkt hiervoor nauw samen met verschillende organisaties ter plaatse.

Samen met deze partners binnen en buiten Nederland zetten wij ons onder andere in voor een veilige terugkeer van slachtoffers naar het land van herkomst. Door onze kennis en expertise kunnen wij bovendien een belangrijke bijdrage leveren aan het vergroten van de bewustwording over mensenhandel in het buitenland.

La Strada International
La Strada International is een samenwerkingsverband van acht niet gouvernementele organisaties, die slachtoffers van mensenhandel bijstaan in Polen, Tsjechië, Oekraïne, Wit-Rusland, Moldavië, Macedonië, Bulgarije en Nederland. CoMensha is lid van dit netwerk. Wij zijn ook bekend onder de naam La Strada Nederland.

CoMensha heeft in 2001 het initiatief genomen voor de oprichting van La Strada International Association. Het doel van deze organisatie is om mensenhandel grensoverschrijdend te kunnen bestrijden. De La Strada projecten zijn gebaseerd op drie onderdelen: Voorlichting en preventie, opvang en begeleiding en informatie en beleidsbeïnvloeding.

Meer informatie over La Strada: www.lastradainternational.org

Caribisch deel van het Koninkrijk

CoMensha treedt op als buddy voor het Caribisch deel van het Koninkrijk. Hiervoor onderhouden wij contact met verschillende partners op de eilanden. Wij beantwoorden vragen van hulp- en zorgverleners en verschillende partners, adviseren en schrijven mee aan protocollen en beleid.

Hongarije
CoMensha heeft onderzoek gedaan naar mensenhandel in Hongarije. Een belangrijke uitkomst van het onderzoek is het gebrek aan preventie, bewustwording en educatie bij Hongaarse jongeren en bij de Hongaarse overheid. CoMensha heeft veel aandacht gevraagd voor deze situatie waardoor er een betere samenwerking tussen Nederland en Hongarije is ontstaan.

Van een van onze bezoeken aan Hongarije is een kort filmisch reisverslag gemaakt.


Roemenië
Veel slachtoffers van mensenhandel in Nederland zijn afkomstig uit Roemenië. In samenwerking met de politie heeft CoMensha de Roemeense overheid en opvanginstellingen getraind in de aanpak van mensenhandel. Wij hebben onder andere training gegeven over interculturele samenwerking, Europese fondsenwerving en het initiëren van ketensamenwerking.

Safe Return
In het kader van het Safe Return project zijn er twee filmpjes gemaakt over terugkeer naar Nigeria en Bulgarije, waarbij partnerorganisaties COSUDOW uit Nigeria en Animus Association|La Strada Bulgarije inzicht geven in de hulp die zij kunnen bieden en teruggekeerde cliënten vertellen over hun ervaringen. Deze filmpjes kunnen worden gebruikt door hulpverlening en andere betrokkenen om hun cliënten kennis te laten maken met de mogelijkheden voor terugkeer.

Zij zijn hieronder te bekijken en kunnen via WeTransfer worden gedownload via een mail aan de projectleider van Safe Return, Trijntje Kootstra: T.Kootstra@opvang.nl

Staatsecretaris van Veiligheid en Justitie, Fred Teeven, heeft vandaag (donderdag 25 september 2014) op het slotcongres van het Safe Return project de eindproducten in ontvangst genomen: de methodiek Safe Future en het Safe Return Field Research, waarin onderzoek is gedaan naar de toepassing van de methodiek, incl. factoren die terugkeer stimuleren of belemmeren.

De methodiek en het veldonderzoek is nu voor iedereen beschikbaar op twee manieren:

Via online bladeren:
http://ivastudio.nl/uploads/safe_return_field_research
http://ivastudio.nl/uploads/safe_future_methodology
http://ivastudio.nl/uploads/safe_future_methodiek

Via download:
Methodiek Safe Future in het Nederlands: Safe_Future_Methodiek.pdf.
Methodiek Safe Future in het Engels: Safe_Future_Methodology.pdf.
Field Research: Safe_Return_Field Research.pdf.

Gerelateerde berichten