menu Steun ons
Kim
Kim  Mijn verhaal Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen  
Steun de slachtoffers

Ketenaanpak

In deze basismodule '(Keten)aanpak Mensenhandel' wordt ingegaan op de (keten)aanpak mensenhandel. Deze module geeft:
  • inzicht in de strafbaarstelling & vervolging van daders;
  • bescherming van slachtoffers;
  • voorkomen/tegengaan van mensenhandel en samenwerking hierin met relevante partners (nationaal en internationaal).
In de samenwerking in de aanpak tegen mensenhandel staat de programmatische aanpak mensenhandel (het barrière model) centraal. Deze wordt toegelicht waarna de voornaamste ketenpartners in de aanpak mensenhandel en hun rol worden beschreven.

Inhoud: uitgewerkte module, Kahoot (fact or fiction), opdrachten.
Deze module in pdf-formaat kan binnenkort hier gedownload worden.


Terug naar Mensenhandel Academy / Onderwijs