menu Steun ons
Leo
Leo  Mijn verhaal Maandenlang leefde ik in mijn vrachtwagen  
Steun de slachtoffers

Wat is mensenhandel?

In Nederland verstaat men onder mensenhandel:
  • het werven (voor werk), vervoeren of huisvesten van een persoon,

  • met gebruik van geweld, dwang, misleiding, machtsmisbruik of misbruik makende van een kwetsbare positie (zoals bij minderjarigen en vluchtelingen),

  • met als doel uitbuiting (het afnemen van de inkomsten van iemand of het niet of te weinig uitbetalen van de inkomsten).
Dit is een versimpelde definitie, uitgebreidere definities zijn beschikbaar in het Nederlands Wetboek van Strafrecht en door de Verenigde Naties.

De (beoogde) uitbuiting is de kern van mensenhandel. Uitbuiting kan zich in de seksindustrie afspelen, bijvoorbeeld wanneer iemand onvrijwillig voor iemand anders in de prostitutie werkt, maar ook in andere economische sectoren. Het gaat dan om zulke slechte arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, dat hierdoor mensenrechten in het geding zijn. Ook strafbaar als mensenhandel is het met dwang werven en vervoeren van een ander met als doel organen uit het lichaam van die ander te verwijderen.