menu Steun ons
Kim
Kim  Mijn verhaal Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen  
Steun de slachtoffers

Missie en visie

Missie
CoMensha streeft naar een wereld waar mensenhandel tot het verleden behoort. Deze missie vraagt om een goede samenwerking met andere partners. Deze organisaties zijn (hoofd)verantwoordelijk voor de strijd tegen mensenhandel, de opsporing en vervolging van daders en de opvang en begeleiding van slachtoffers.

Wij faciliteren anderen door te registreren, signaleren en rapporteren, maar ook door te agenderen. Zo nodig zetten wij ook aan tot actie.

CoMensha is een autonome organisatie binnen een (inter)nationaal veld die een maatschappelijk belang dient, waarbij overheden en publiek gebaat zijn.

Visie
CoMensha neemt een unieke plek in Nederland in. Nergens anders zijn zo veel registratiegegevens te vinden. Maar we willen meer. We zijn geen passief centrum van data en feiten. Met onze kennis wordt mensenhandel actief bestreden en krijgen mensen die slachtoffer zijn van mensenhandel, hulp en opvang.

CoMensha is een landelijk kennisplein waar overheden, ketenpartners, media en cliënten vanzelfsprekend gebruik van maken. Iedereen die er toe doet in de bestrijding van menshandel, komt naar dit plein. Want kennis, samenwerking en innovatie in de aanpak van mensenhandel wordt op dit kennisplein ontwikkeld en gedeeld. Medewerkers bij CoMensha zijn gedreven, deskundig en professioneel.