menu Steun ons
Rahul
Rahul  Mijn verhaal Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten  
Steun de slachtoffers

Onderwijsmodules

Onderwijsmodules
Modules
Op deze site worden gratis modules over mensenhandel aangeboden ten behoeve van (sociaal-juridisch) onderwijs in Nederland. Het doel is om zoveel als mogelijk de (sociaal-juridische) professionals van de toekomst tijdens hun opleiding kennis te laten maken met mensenhandel, verschijningsvormen, hoe het te signaleren en wat te doen bij vermoedens van mensenhandel.

Een huis vol met Europese arbeidsmigranten: een overlast probleem of mogelijk een situatie van uitbuiting? Je signaleert wat je ziet op basis van wat je weet.

Gemeenteambtenaren, medewerkers van woningcorporaties, handhavers, toezichthouders, sociaal-juridische dienstverleners, medici. In menig beroep kan men geconfronteerd worden met (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel. Door hier al tijdens de opleiding aandacht aan te besteden, zal in de toekomst mensenhandel beter worden gesignaleerd en actie ondernomen.

De modules zijn didactisch en in opzet hetzelfde gestructureerd. Ze kunnen afzonderlijk van elkaar en in samenhang worden gebruikt.

Contact
De modules zijn ontwikkeld door CoMensha en er wordt gebruik gemaakt van informatie van verschillende ketenpartners die betrokken zijn bij de aanpak van mensenhandel.

Mail voor vragen over de inhoud van de modules: onderwijs[at]comensha.nl
Algemene vragen over mensenhandel in Nederland: info[at]comensha.nl