menu Steun ons
Jill
Jill  Mijn verhaal Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg  
Steun de slachtoffers

Onderwijs


Mensenhandel onderwijs


Op deze site worden gratis modules over mensenhandel aangeboden ten behoeve van (sociaal-juridisch) onderwijs in Nederland. Het doel is om zoveel als mogelijk de (sociaal-juridische) professionals van de toekomst tijdens hun opleiding kennis te laten maken met mensenhandel, verschijningsvormen, hoe het te signaleren en wat te doen bij vermoedens van mensenhandel.

Een huis vol met Europese arbeidsmigranten: een overlast probleem of mogelijk een situatie van uitbuiting? Je signaleert wat je ziet op basis van wat je weet.

Gemeenteambtenaren, medewerkers van woningcorporaties, handhavers, toezichthouders, sociaal-juridische dienstverleners, medici, in menig beroep kan men geconfronteerd worden met slachtoffers van mensenhandel. Door hier al tijdens de opleiding aandacht aan te besteden, zal in de toekomst mensenhandel beter worden gesignaleerd en actie ondernomen.

De modules zijn didactisch en in opzet hetzelfde gestructureerd. Ze kunnen afzonderlijk van elkaar en in samenhang worden gebruikt.