menu Steun ons
Jill
Jill  Mijn verhaal Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg  
Steun de slachtoffers

Over ons

CoMensha brengt mensenhandel in beeld. Wij zijn hét landelijke, onafhankelijke expertise- en coördinatiecentrum dat zich inzet voor de belangen en rechten van slachtoffers van mensenhandel in Nederland.

CoMensha | Mensenhandel in beeld:
  • geeft inzicht in aard en omvang van mensenhandel door registratie van slachtoffers en analyse en rapportage;
  • coördineert de eerste opvang, hulpverlening en zorg;
  • adviseert, signaleert en agendeert knelpunten;
  • en geeft trainingen en voorlichting aan professionals.
CoMensha werkt o.a. nauw samen met de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, de Nationale Politie, de Koninklijke Marechaussee, de Inspectie SZW, ministeries, gemeenten, maar ook met andere NGO's, opvanginstellingen, (jeugd)zorginstellingen en de advocatuur. CoMensha werkt altijd vanuit het slachtofferperspectief. Open je ogen! voor mensenhandel.

Gerelateerde berichten