menu Steun ons
Kim
Kim  Mijn verhaal Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot  
Steun de slachtoffers

Over ons

CoMensha brengt mensenhandel in beeld. Wij zijn hét landelijke, onafhankelijke expertise- en coördinatiecentrum dat zich inzet voor de belangen en rechten van slachtoffers van mensenhandel in Nederland.

CoMensha | Mensenhandel in beeld:
  • geeft inzicht in aard en omvang van mensenhandel door registratie van slachtoffers en analyse en rapportage;
  • coördineert de eerste opvang, hulpverlening en zorg;
  • adviseert, signaleert en agendeert knelpunten;
  • geeft trainingen en voorlichting aan professionals;
  • is voorzitter van het Strategisch Overleg Mensenhandel (SOM), het platform van Zorgcoördinatoren en het platform van de Regionale Meldlijnen;
  • en is lid van de landelijke Taskforce Mensenhandel.
CoMensha werkt onder andere nauw samen met de Nationale Politie, de Koninklijke Marechaussee, de Inspectie SZW, de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, verschillende ministeries en gemeenten, opvanginstellingen, (jeugd)zorginstellingen, diverse andere NGO’s en de advocatuur.

CoMensha werkt altijd vanuit het slachtofferperspectief. Open je ogen! voor mensenhandel.

Gerelateerde berichten