menu Steun ons
Kim
Kim  Mijn verhaal Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen  
Steun de slachtoffers

Pers

CoMensha is hèt landelijk coördinatie- en expertisecentrum dat zich inzet voor de belangen en rechten van slachtoffers van mensenhandel

CoMensha | Mensenhandel in beeld:

  • geeft inzicht in aard en omvang van mensenhandel door registratie van slachtoffers en analyse en rapportage;

  • coördineert de eerste opvang, hulpverlening en zorg (waaronder COSM);

  • signaleert, agendeert en adviseert;

  • en geeft trainingen en voorlichting aan professionals.
Journalisten kunnen voor vragen over het werk van CoMensha en/of interviewverzoeken contact opnemen met Bernette Venema via (06) 44 94 43 42 of b.venema@comensha.nl