menu Steun ons
Leo
Leo  Mijn verhaal Maandenlang leefde ik in mijn vrachtwagen  
Steun de slachtoffers

Privacy

Wanneer u uw persoonlijke gegevens moet achterlaten, worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend verzameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie of dienstverlening te verstrekken. De verwerking en het gebruik van uw persoonlijke gegevens blijft beperkt tot de statutaire doelstellingen van CoMensha. Uw persoonlijke gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden of voor externe marketingdoeleinden aangewend.

CoMensha houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegeven. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:
Stichting CoMensha, Barchman Wuytierslaan 10, 3818 LH Amersfoort, telefoon: 033 – 4481186

In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij de Toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens gevestigd te Den Haag.

Zie: https://cbpweb.nl/nl

U heeft recht op inzage, correctie en het verwijderen van uw persoonsgegevens in de administratie van CoMensha.
Indien u zulks wenst kunt u zich wenden tot: Stichting CoMensha, Barchman Wuytierslaan 10, 3818 LH Amersfoort, telefoon: 033 – 4481186

De website kan gebruik maken van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine informatiebestandjes die automatisch worden bewaard op de harde schijf van uw computer. De in deze bestandjes opgeslagen informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website. Dit vergemakkelijkt de toegang tot de website. U kunt uw browser zodanig instellen dat u wordt gewaarschuwd telkens als cookies worden aangemaakt of dat de aanmaak ervan wordt verhinderd.

Auteursrecht en eigendomsrecht
U heeft het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren overeenkomstig de bepalingen van de wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.
U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar een pagina van de website van CoMensha. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen of de webpagina van CoMensha moet in een nieuw venster openen. Het URL-adres van de webpagina van CoMensha moet duidelijk zichtbaar zijn.

Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met CoMensha. CoMensha behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Wijzigingen
CoMensha behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. CoMensha adviseert gebruikers van deze website daarom regelmatig het privacy statement voor het privacybeleid van CoMensha na te lezen op wijzigingen.

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan CoMensha toezendt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd.