menu Steun ons
Kim
Kim  Mijn verhaal Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot  
Steun de slachtoffers

Slachtoffer(s) aanmelden

Registratie en/of zorgcoördinatie van (mogelijke) slachtoffers

Registratie
Wil je een (mogelijk) slachtoffer van mensenhandel aanmelden bij CoMensha? Vul dan het onderstaande aanmeldformulier ajb volledig in. Wij hebben deze informatie nodig om onze registratie compleet te maken, zodat er een helder en duidelijk beeld is van de aard en omvang van mensenhandel in Nederland. Graag het aanmeldformulier als aparte bijlage per e- mail aan ons retourneren. Ons e-mailadres is info@comensha.nl.

Download hier het aanmeldformulier slachtoffer mensenhandel. Belangrijk: wij verstrekken geanonimiseerde gegevens aan de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen en/of andere partijen (ketenpartners, pers). Bovendien verwijderen wij alle gegevens die naar een persoon te herleiden zijn als er 2 jaar lang geen activiteiten zijn geweest in een dossier. Privacy van (mogelijke) slachtoffers is dus verzekerd.

    -> Meldingen vanuit jeugdzorg
    Werk je bij een jeugdzorg-/jeugdbescherminginstelling en wil je een (mogelijk) minderjarig slachtoffer van mensenhandel melden bij CoMensha? Vul dan het bijgaande formulier in met toestemming van de jeugdige of ouders cq. voogd. Het digitaal versturen van het meldformulier vindt plaats via een beveiligde route binnen JeugdzorgNet.

    Indien de organisatie niet is aangesloten bij JeugdzorgNet mag een ingevuld formulier alleen worden verstuurd aan CoMensha binnen een beveiligde omgeving of middels een beveiligde mailuitwisseling.

    Bij vragen, neem contact op met de helpdesk van CoMensha via (033) 448 11 86 of info@comensha.nl.

    Lees meer over de melding en hoe het zit met toestemming in de handreiking 'Hoe meld je (mogelijke) slachtoffers van loverboys/mensenhandel bij CoMensha?'

Zorgcoördinatie
Heb je naast de registratie van een (mogelijk) slachtoffer van mensenhandel ook opvang of hulpverlening voor het slachtoffer nodig? Neem dan bij voorkeur telefonisch contact met op met onze helpdesk via (033) 448 11 86. Onze helpdesk is op werkdagen van 09.00 - 17.00 uur bereikbaar. Buiten kantooruren kun je altijd mailen info@comensha.nl. Je vraag wordt de eerstvolgende werkdag opgepakt.
Bij urgente zaken voor opvang van slachtoffers van mensenhandel in de avond, nacht en in het weekend, kan de politie conform protocol rechtstreeks de crisisopvang inschakelen. Daarmee is acute hulp aan slachtoffers van mensenhandel buiten onze bereikbaarheidstijden gewaarborgd.

Privacyreglement
Download hier het huidige privacyreglement van CoMensha.

Let op: vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AGV) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum eenzelfde privacywetgeving geldt in alle lidstaten van de Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens geldt dan niet meer. Dientengevolge scherpt CoMensha nu - waar nodig - het huidige privacyreglement, het aanmeldformulier en de toestemmingsverklaring aan. De nieuwe versies worden binnenkort op onze website geplaatst.