menu Steun ons
Rahul
Rahul  Mijn verhaal Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten  
Steun de slachtoffers

Wat doet de Nederlandse overheid tegen mensenhandel?

Het Nederlandse beleid is er op gericht mensenhandelaren strafrechtelijk te vervolgen en slachtoffers te beschermen door hen veilige opvang, medische, sociale en psychologische zorg te bieden en rechtsbijstand te verlenen. Mensenhandel wordt beschouwd als een schending van mensenrechten waartegen moet worden opgetreden.

Binnen de Nederlandse politie eenheden heeft de vreemdelingendienst speciale prostitutie- en mensenhandel teams opgezet. Deze bestaan uit (gecertificeerde) rechercheurs. Het Openbaar Ministerie en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), hebben ook speciale contactpersonen voor mensenhandel, waardoor mensenhandel zaken speciale aandacht krijgen.
1. Wat is mensenhandel?
2. Wat is het verschil met vrouwenhandel?
3. Wat is dwang?
4. Wat is uitbuiting?
5. Wat zijn de kenmerken van mensenhandel?
6. Wat is het verschil tussen mensenhandel en mensensmokkel?
7. Hoeveel slachtoffers van mensenhandel zijn er?
8. Hoeveel slachtoffers van mensenhandel doen aangifte?
9. Uit welke landen komen de slachtoffers?
10. Wat doet de Nederlandse overheid tegen mensenhandel?
11. Wat is de B8/3?
12. Hoe lang mogen mensen in Nederland blijven nadat zij aangifte van mensenhandel hebben gedaan?
13. Hoe komt het dat vrouwen en mannen slachtoffer worden van mensenhandel?
14. Welke strategieën gebruiken handelaren om slachtoffers aan zich te binden?
15. Welke perspectieven hebben cliënten als zij terugkeren naar huis?
16. Wat staat cliënten te wachten als ze terugkeren naar huis?
17. Is er gespecialiseerde opvang beschikbaar in Nederland?
18. Wat is een loverboy?
19. Waar kan een slachtoffer van mensenhandel hulp krijgen bij problemen?
20. Wat is een zorg/regiocoördinator?