menu Steun ons
Jill
Jill  Mijn verhaal Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg  
Steun de slachtoffers

Wat staat slachtoffers te wachten als ze terugkeren naar huis?

Slachtoffers van mensenhandel zien zich gesteld voor een enorme maatschappelijk en sociale opgave namelijk re-integreren terwijl de dreiging die uitgaat van hun belagers vaak juist op het thuisfront groot is.

Door de traumatische ervaringen in Nederland zijn zij 'vervreemd' van hun sociale omgeving waardoor zij gemakkelijk in een isolement geraken. Juist die positie maakt hen (opnieuw) kwetsbaar.

Het aangaan van en het (her)opbouwen van de contacten in de sociale gemeenschap is één van de belangrijkste aspecten in het proces van (re)integratie en herstel. Juist deze banden met familie en vrienden dragen in hoge mate bij om te voorkomen dat iemand opnieuw slachtoffer wordt van mensenhandel. Tegelijkertijd is de (eerste) confrontatie met dit sociale systeem vaak het moeilijkst.

Thuis wacht vaak een hele familie, nietsvermoedend, op terugkeer. Zij rekenen op financiële steun terwijl zij terug zullen keren zonder ook maar iets. Het niet kunnen voldoen aan deze verwachting kan enorm drukken op cliënten. De schuld en schaamtegevoelens die zij ervaren zijn vaak overweldigend. Bovendien zijn de meeste slachtoffers er zelf nog nauwelijks aan toegekomen te bevatten wat hen is overkomen en moet een verwerkingsproces nog op gang komen. Goede begeleiding in dit proces van re-integratie en herstel is dus onontbeerlijk. Een belangrijk onderdeel hiervan is het bespreekbaar maken van terugkeermogelijkheden.
1. Wat is mensenhandel?
2. Wat is het verschil met vrouwenhandel?
3. Wat is dwang?
4. Wat is uitbuiting?
5. Wat zijn de kenmerken van mensenhandel?
6. Wat is het verschil tussen mensenhandel en mensensmokkel?
7. Hoeveel slachtoffers van mensenhandel zijn er?
8. Hoeveel slachtoffers van mensenhandel doen aangifte?
9. Uit welke landen komen de slachtoffers?
10. Wat doet de Nederlandse overheid tegen mensenhandel?
11. Wat is de B8/3?
12. Hoe lang mogen mensen in Nederland blijven nadat zij aangifte van mensenhandel hebben gedaan?
13. Hoe komt het dat vrouwen en mannen slachtoffer worden van mensenhandel?
14. Welke strategieën gebruiken handelaren om slachtoffers aan zich te binden?
15. Welke perspectieven hebben cliënten als zij terugkeren naar huis?
16. Wat staat cliënten te wachten als ze terugkeren naar huis?
17. Is er gespecialiseerde opvang beschikbaar in Nederland?
18. Wat is een loverboy?
19. Waar kan een slachtoffer van mensenhandel hulp krijgen bij problemen?
20. Wat is een zorg/regiocoördinator?