menu Steun ons
Kim
Kim  Mijn verhaal Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot  
Steun de slachtoffers

Welke perspectieven hebben slachtoffers als zij terugkeren naar huis?

Het perspectief op hun eigen bestaan, ook al is dat verstoord. Het is een misverstand om te denken dat mensen naar 'niets' terugkeren. Slachoffers hebben een toekomst in hun eigen land, ze zijn er tenslotte opgegroeid, hebben er familiebanden en een bestaan. Over het algemeen hechten zij daar veel waarde aan en willen daar naar terugkeren.

De keuze om zich (tijdelijk) in een ander land te vestigen is vaak geen vrijwillige keuze maar een noodzakelijk gevolg van de mensenhandelervaringen. Uit veiligheidsoverwegingen worden de banden met 'thuis' verbroken en wordt hier in het bestemmingsland, een nieuw leven gestart. Daar is veel draagkracht voor nodig. Heel vaak halen mensen in een later stadium, als het grootste gevaar is geweken, alsnog de banden met het voormalige 'thuis' aan.

Een gezond en menswaardig bestaan opbouwen na een mensenhandel ervaring is dus niet eenvoudig. Hier niet en thuis niet.

1. Wat is mensenhandel?
2. Wat is het verschil met vrouwenhandel?
3. Wat is dwang?
4. Wat is uitbuiting?
5. Wat zijn de kenmerken van mensenhandel?
6. Wat is het verschil tussen mensenhandel en mensensmokkel?
7. Hoeveel slachtoffers van mensenhandel zijn er?
8. Hoeveel slachtoffers van mensenhandel doen aangifte?
9. Uit welke landen komen de slachtoffers?
10. Wat doet de Nederlandse overheid tegen mensenhandel?
11. Wat is de B8/3?
12. Hoe lang mogen mensen in Nederland blijven nadat zij aangifte van mensenhandel hebben gedaan?
13. Hoe komt het dat vrouwen en mannen slachtoffer worden van mensenhandel?
14. Welke strategieën gebruiken handelaren om slachtoffers aan zich te binden?
15. Welke perspectieven hebben cliënten als zij terugkeren naar huis?
16. Wat staat cliënten te wachten als ze terugkeren naar huis?
17. Is er gespecialiseerde opvang beschikbaar in Nederland?
18. Wat is een loverboy?
19. Waar kan een slachtoffer van mensenhandel hulp krijgen bij problemen?
20. Wat is een zorg/regiocoördinator?