menu Steun ons
Kim
Kim  Mijn verhaal Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot  
Steun de slachtoffers

Welke strategieën gebruiken handelaren om slachtoffers aan zich te binden?

Basisstrategieën die worden gebruikt om mensen te kunnen uitbuiten zijn: misleiding over de aard en omstandigheden van het aangeboden werk, schuldbinding, geweld, uitbuiting en bedreigingen zijn. Meestal worden deze dwangstrategieën in combinatie met elkaar ingezet.

In veel gevallen zijn handelaren een bekende van hun slachtoffers en afkomstig uit dezelfde streek. Zij winnen het vertrouwen van de slachtoffers en hun directe omgeving. Bij vrouwen komt het vaak voor dat de ronselaar een emotionele binding tot stand brengt. Bijvoorbeeld doordat ze daadwerkelijk te hulp schieten bij het oplossen van acute problemen in familiesfeer en op het werk of door een liefdesrelatie met de vrouwen aan te gaan. Dit wordt ook wel het 'grooming' proces of 'ronselen' genoemd.

Handelaren bieden hun slachtoffers een uitweg en mogelijkheden op een beter of avontuurlijker leven. Door te bemiddelen voor werk en studie of door een gezamenlijke buitenlandse reis, een huwelijk of een huis (eigen plek) in het vooruitzicht te stellen. Meestal moeten mensen hiervoor schulden maken bij de handelaar of in hun eigen sociale omgeving. Het spreekt voor zich dat deze schulden oplopen tot astronomische bedragen die niet meer af te lossen zijn.

Vaak worden identiteitspapieren en reisdocumenten afgenomen, soms op subtiele wijze, onder het mom van veilig opbergen in het eigen belang van het slachtoffer of omdat deze nodig zijn voor het regelen van de reis. Zo worden de slachtoffers letterlijk weggehaald uit hun eigen omgeving en in een isolement gebracht.

Over de strategieën ten aanzien van uitbuiting in de prostitutie weten we meer:

Het gebeurt vaak dat vooral vrouwen, onder omstandigheden van bruut geweld naar het buitenland worden gebracht en te werk worden gesteld of worden doorverkocht. Ook komt het voor dat vrouwen weliswaar expliciet voor werk in de prostitutie worden geronseld, maar ze volstrekt worden misleid over verdiensten, werkomstandigheden en/of arbeidsverhoudingen.

Vrouwen worden emotioneel gechanteerd bedreigd of geïntimideerd om hen in de situatie van gedwongen prostitutie te houden. Bijvoorbeeld door de angst van vrouwen voor de politie, gebaseerd op ervaringen met de politie in eigen land, aan te wakkeren. Dat gebeurt ook met de angst van vrouwen voor de reactie van hun familie als zij te weten komen dat ze in de prostitutie werken. Dat dit onder gedwongen omstandigheden gebeurd doet er vaak niet, vrouwen vrezen het stigma 'hoer' en als gevolg daarvan, sociale uitstoting.

De beleving en beeldvorming van vrouwen wordt zo beïnvloed dat het lijkt alsof het haar eigen keuze is om in de prostitutie te (blijven) werken en de verdiensten af te staan aan de handelaar. Handelaren wisselen van rol met het slachtoffer en maken haar tot hun 'redder'. Bijvoorbeeld door voor te wenden dat zij grote financiële problemen hebben die zij niet zelf kunnen oplossen. Of door onderling de rollen van 'beul' en 'beschermer' te verdelen waardoor vrouwen zich uit angst en behoefte aan bescherming aan hun belagers gaan binden.

Om te voorkomen dat vrouwen hulp zoeken bij elkaar of bij de buitenwereld, worden vrouwen tegen elkaar uitgespeeld. In ruil voor privileges wordt bijvoorbeeld de ene vrouw ingezet om de andere te controleren. Er worden vrouwen leugens over elkaar verteld en zij worden eerst tot geliefde van de baas uitverkoren om vervolgens te worden afgedankt en ingeruild voor een volgende.

Op deze manier wordt om de vrouwen een web van onveiligheid gesponnen waarin zij volkomen afhankelijk zijn van de handelaar en niemand kunnen vertrouwen. Ontsnappen is vrijwel onmogelijk. Het enige dat vrouwen vaak rest is te proberen op een zo goed mogelijk voet te staan met degenen die hen controleren en aan de eisen te voldoen, om op die manier aan het (ergste) geweld te ontkomen. Slechts een enkele keer kunnen vrouwen zich op eigen kracht uit deze situatie bevrijden. Soms kunnen ze weg met een klant met wie ze, ondanks alle gevaren, een vertrouwensband hebben opgebouwd en die hen willen helpen. In de meeste gevallen worden vrouwen bij controles door de politie meegenomen naar het politiebureau voor verhoor en wordt hulp ingeschakeld of worden zij uitgezet.
1. Wat is mensenhandel?
2. Wat is het verschil met vrouwenhandel?
3. Wat is dwang?
4. Wat is uitbuiting?
5. Wat zijn de kenmerken van mensenhandel?
6. Wat is het verschil tussen mensenhandel en mensensmokkel?
7. Hoeveel slachtoffers van mensenhandel zijn er?
8. Hoeveel slachtoffers van mensenhandel doen aangifte?
9. Uit welke landen komen de slachtoffers?
10. Wat doet de Nederlandse overheid tegen mensenhandel?
11. Wat is de B8/3?
12. Hoe lang mogen mensen in Nederland blijven nadat zij aangifte van mensenhandel hebben gedaan?
13. Hoe komt het dat vrouwen en mannen slachtoffer worden van mensenhandel?
14. Welke strategieën gebruiken handelaren om slachtoffers aan zich te binden?
15. Welke perspectieven hebben cliënten als zij terugkeren naar huis?
16. Wat staat cliënten te wachten als ze terugkeren naar huis?
17. Is er gespecialiseerde opvang beschikbaar in Nederland?
18. Wat is een loverboy?
19. Waar kan een slachtoffer van mensenhandel hulp krijgen bij problemen?
20. Wat is een zorg/regiocoördinator?