LEO
Maandenlang leefde ik in mijn vrachtwagen
LEO

Pers

CoMensha is hèt landelijke Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel dat zich inzet voor de belangen en rechten van slachtoffers van mensenhandel

CoMensha | Mensenhandel in beeld:

  • geeft inzicht in aard en omvang van mensenhandel door registratie van slachtoffers en analyse en rapportage (zie voor de laatste cijfers ons Jaarbeeld bij Publicaties);
  • coördineert de eerste opvang, hulpverlening en zorg;
  • adviseert, signaleert en agendeert knelpunten;
  • geeft trainingen en voorlichting aan professionals;
  • is voorzitter van het Strategisch Overleg Mensenhandel (SOM), het platform van Zorgcoördinatoren en het platform van de Regionale Meldlijnen en is lid van de landelijke Taskforce Mensenhandel (zie ketensamenwerking).

Voor vragen over het werk van CoMensha, achtergrondgesprekken, interviewverzoeken etc. kan contact op worden genomen met Bernette Venema, communicatieadviseur | persvoorlichter, via +31 (0)6 44 94 43 42 of b.venema@comensha.nl. 

Indien niet bereikbaar, kan altijd via het algemene nummer/de mail contact worden gezocht met CoMensha.