KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Pers

CoMensha is hèt landelijke Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel dat zich inzet voor de belangen en rechten van slachtoffers van mensenhandel.

CoMensha | Mensenhandel in beeld:

  • geeft inzicht in aard en omvang van mensenhandel door registratie van slachtoffers en analyse en rapportage (zie voor de laatste cijfers ons Jaarbeeld bij Publicaties);
  • coördineert de eerste opvang, hulpverlening en zorg;
  • adviseert, signaleert en agendeert knelpunten;
  • geeft trainingen en voorlichting aan professionals;
  • is voorzitter van het Strategisch Overleg Mensenhandel (SOM), het platform van Zorgcoördinatoren en het platform van de Regionale Meldlijnen en is lid van de landelijke Task Force Mensenhandel (zie ketensamenwerking).

Ben jij journalist en wil je weten hoe CoMensha denkt over bepaalde kwesties of heb je wellicht een (interview)verzoek aan ons? Neem dan contact op met Natasha Huiberts via +31 (0)6 44 94 43 42 of communicatie@comensha.nl

Indien niet bereikbaar, kan altijd via het algemene nummer/de mail contact worden gezocht met CoMensha.