JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Pers

CoMensha is hèt landelijke Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel dat zich inzet voor de belangen en rechten van slachtoffers van mensenhandel

CoMensha | Mensenhandel in beeld:

  • geeft inzicht in aard en omvang van mensenhandel door registratie van slachtoffers en analyse en rapportage;
  • coördineert de eerste opvang, hulpverlening en zorg;
  • adviseert, signaleert en agendeert knelpunten;
  • geeft trainingen en voorlichting aan professionals;
  • is voorzitter van het Strategisch Overleg Mensenhandel (SOM), het platform van Zorgcoördinatoren en het platform van de Regionale Meldlijnen en is lid van de landelijke Taskforce Mensenhandel (zie ketensamenwerking).

Journalisten kunnen voor vragen over het werk van CoMensha en/of interviewverzoeken contact opnemen met Bernette Venema via (06) 44 94 43 42 of b.venema[at]comensha.nl