JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Suggesties voor gemeenten over lokaal en regionaal mensenhandelbeleid

CoMensha ondersteunt en assisteert gemeenten op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) op de volgende punten:

  • bewustwording rondom mensenhandel (bijvoorbeeld d.m.v. de fototentoonstelling van CoMensha);
  • zorgcoördinatie mensenhandel;
  • ketenregie (en ketenregisseurs) mensenhandel;
  • beleidsplannen/-documenten over mensenhandel;
  • gemeentelijke aandachtsfunctionarissen mensenhandel;
  • actieve signalering van mensenhandel door functionarissen binnen gemeenten;
  • overlegmechanismen voor mensenhandel (bijvoorbeeld regionale tafels mensenhandel);
  • inbedding van bovenstaande onderwerpen in bestaande structuren.

Plaatje - Academy gemeenten

Download PDF-document versie 20 februari 2020, "Suggesties voor gemeenten over lokaal en regionaal mensenhandel beleid". In dit document is informatie te vinden die nuttig kan zijn bij het implementeren van een lokaal en regionaal mensenhandelbeleid en suggesties voor hoe de gemeente de afspraken in het IBP 2018 kan volgen.

Meer informatie
We willen gemeenten graag zoveel mogelijk assistentie bieden bij het ontwikkelen van oplossingen die passen bij lokale contexten en bieden daarvoor begeleiding. Zie hiernaast bij 'Vragen over dit project' de contactgegevens.

Voor uw gemak hebben we ook alle relevante richtlijnen, aanbevelingen, signalenkaarten en andere behulpzame documentatie die wordt besproken in het te downloaden document hierboven bij de bronvermelding suggesties verzameld. Deze zijn beschikbaar als een .ZIP-file-voor-gemeenten (20Mb), te downloaden.