LEO
Maandenlang leefde ik in mijn vrachtwagen
LEO

Verbeteren van kennis over mensenhandel onder zorgverleners

CoMensha werkt van 2018 tot 2020 op verzoek van de ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan een project om de kennis over mensenhandel onder zorgverleners te vergroten. Dit is nodig, want bijvoorbeeld; van 88% van alle mensen die in een situatie van seksuele uitbuiting zitten en een zorgverlener bezoeken tijdens die periode, weet maar 20% van alle zorgverleners genoeg om deze vorm van geweld goed te kunnen signaleren en mensen te kunnen ondersteunen.  

Het is dus belangrijk dat zorgverleners weten wat mensenhandel is, welke verschillende verschijningsvormen van mensenhandel er zijn en wat je kunt doen met deze signalen. De gangbare methode voor professionals in Nederland om geweld (zo ook mensenhandel) te signaleren, slachtoffers te ondersteunen, en het geweld eventueel te melden, is de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Recentelijk zijn er ook factsheets verschenen die allerlei professionals helpen om signalen te herkennen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Binnen het project 'Verbeteren van kennis over mensenhandel onder zorgverleners' biedt CoMensha zorgverleners de volgende ondersteuning:

  • Aan beroepsverenigingen die dit onderwerp nog niet hebben opgenomen in hun Meldcode maar dat wel willen, bieden we aan om te helpen bij de integratie van dit onderwerp in hun Meldcode documentatie.
  • Aan beroepsverenigingen die graag in het kader van expertise-ontwikkeling een training willen organiseren voor hun professionals over dit onderwerp, bieden we aan om een dergelijke training te organiseren.
  • Aan alle Veilig Thuis organisaties in het land, bieden we aan om te helpen bij het integreren van dit onderwerp in hun protocollen, richtlijnen en handelswijzen en bij het geven van voorlichting over dit onderwerp.
  • Voor alle aandachtsfunctionarissen mensenhandel bij Veilig Thuis organisaties, organiseert CoMensha periodiek een overleg om kennis en ervaringen uit te wisselen.

Samen tegen mensenhandel
Dit project doen wij niet alleen. We werken hierin o.a. samen met de KNMG, Veilig Thuis en Movisie.