menu Steun ons
Kim
Kim  Mijn verhaal Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen  
Steun de slachtoffers

Suggesties voor gemeenten over lokaal en regionaal mensenhandelbeleid

voor gemeentenOndersteuning van gemeenten
CoMensha ondersteunt en assisteert op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid samen met de VNG gemeenten op de volgende punten:
  • bewustwording rondom mensenhandel (bijvoorbeeld d.m.v. een tentoonstelling);
  • zorgcoördinatie mensenhandel;
  • ketenregie (en ketenregisseurs) mensenhandel;
  • beleidsplannen/-documenten over mensenhandel;
  • gemeentelijke aandachtsfunctionarissen mensenhandel;
  • actieve signalering van mensenhandel door functionarissen binnen gemeenten;
  • overlegmechanismen voor mensenhandel (bijvoorbeeld regionale tafels mensenhandel);
  • inbedding van bovenstaande onderwerpen in bestaande structuren.

In het bovenstaande te downloaden document is informatie te vinden die nuttig kan zijn bij het implementeren van een lokaal en regionaal mensenhandelbeleid en suggesties voor hoe de gemeente de afspraken in het IBP 2018 kan volgen.

Meer informatie
We willen ook gemeenten zoveel mogelijk assistentie bieden bij het ontwikkelen van oplossingen die passen bij lokale contexten en bieden daarvoor begeleiding.
Werkt u voor een gemeente en stelt u assistentie of ondersteuning rond dit onderwerp op prijs? Dan horen we graag van u hoe we u kunnen helpen. Hiervoor kunt u contact opnemen met dr. Rik Viergever en/of drs. Marcus de Koning-Man via voorgemeenten@comensha.nl. Vanuit VNG is Barbara Schmeits betrokken. Zij is bereikbaar via barbara.schmeits@vng.nl,

Voor uw gemak hebben we ook alle relevante richtlijnen, aanbevelingen, signalenkaarten en andere behulpzame documentatie die wordt besproken in het te downloaden document hierboven bij de bronvermelding suggesties verzameld. Deze zijn beschikbaar als een .Zip-file (20Mb) , te downloaden.
Kijk ook eens op de site van het CCV. Zij hebben een filmpje gemaakt waarin de bestuurlijke aanpak van mensenhandel